Ardeți appul de combustibil. Cum să porniți un foc într-un foc de ardere - Acasă hacks


And because we're fat, we're burning billions of gallons of gasoline carting ourselves around.

ardeți appul de combustibil plafar ceai de slabit

Și pentru că suntem grași, ardem milioane de galoane de petrol ca să ne plimbăm. While we're burning money Cât timp ardem bani But of course, you can't borrow natural resources, so we're burning through our capital, or stealing from the future. Dar desigur, nu poţi înprumuta resurse naturale, aşadar consumăm prin capital, sau furăm din viitor.

ardeți appul de combustibil poți să pierzi în greutate în pubertate

Dar desigur, nu poți înprumuta resurse naturale, așadar consumăm prin capital, sau furăm din viitor. Okay, we're burning daylight. Bine, ne arde lumina zilei.

ardeți appul de combustibil tobacco de mestecat te face să pierzi în greutate

As John Wayne once said, we're burning daylight. Așa cum a spus odată John Wayne, ne arde lumina zilei. But if we're going down there, we're burning that thing in the furnace.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "combustibil de racheta" în engleză rocket fuel Alte traduceri Ați spus că incendiatorul s-ar putea să folosească vreun fel de combustibil de rachetă ca accelerator. You mentioned that the arsonist might be using some kind of rocket fuel as an accelerant. Tovarășul Michalowski a spus, că alcoolul este combustibil de rachetă. Comrade Michalowski said, that the spirit gets rocket fuel.

Dar, dacă vom merge acolo jos, Consumăm chestia aia în cuptor. Every day, the ardeți appul de combustibil is getting closer and closer to cataclysmic climate change, yet every year, we're burning more and more fossil fuels.

În fiecare zi, Pământul se apropie tot mai mult de o schimbare de climat catastrofală, dar, în fiecare an, ardem tot mai mult combustibil fosil. We're burning a witch, not a sparrow.

ardeți appul de combustibil poate tigrinut ajuta la pierderea in greutate

Ardem o vrăjitoare, nu o vrabie. We're burning off some fuel so we can lighten our load, and then we'll be leaving. Ardem ceva combustibil pentru a ușura încărcătura și apoi vom pleca.

ardeți appul de combustibil shellac pentru pierderea în greutate

We're burning fossil fuels at such a rate that we seem to be undermining the Goldilocks conditions that made it possible for human civilizations to flourish over the last 10, years.

Consumăm combustibilii fosili cu o asemenea viteză încât subminăm condițiile Goldilocks care au făcut posibil ca civilizația umană să înflorească în ultimii But we're burning daylight.

ardeți appul de combustibil pierderea în greutate pe a1c